از دوره های آکادمی سرمایکس دیدن فرمایید ...
محتوای کاغذ سفید
وایت پیپر ارز دیجیتال

وایت پیپر ارز دیجیتال چیست؟

وایت پیپر، پروژه های ارز دیجیتالی را قادر می سازد تا محصولات و اهداف خود را برای مخاطبان توضیح دهند. توسعه دهندگان و صاحبان پروژه ها می توانند هر نوع اطلاعاتی که می خواهند را در قالب فایلی به نام ...